tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
November 2021
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- pobierz

UMOWA Z WYKONAWCĄ-pobierz

Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 - wykaz osób 
Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Druk ZP-1

Pytania i odpowiedzi.

 

 

Szczecin: Wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul.Wawrzyniaka nr 7b - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 97930 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Treść ogłoszenia, specyfikacje, wzór umowy-pobierz

 

Szczecin, dnia 22.04.2015r.

 

 

 

Ogłoszenie

 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie na podstawie Art. 93 pkt 1, p.pkt 7 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego numer: 75782 – 2015 z dnia 03.04.2015 na „Wykonanie  nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul. Wawrzyniaka nr 7b”.

 Jednocześnie informuję, że po usunięciu wad prawnych postępowanie zostanie ponownie wszczęte w ciągu 7 dni.

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „na wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul. Wawrzyniaka nr 7B”

W ramach kodów CPV: 45453000-7, 45262690-4 i 45262700-8, wg „Wspólnego słownika zamówień".


Pobierz ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-pobierz
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA-pobierz
NADBUDOWA OPIS ARCHITEKTURY -pobierz

Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - projekt budowlany- nadbudowa
Załącznik nr 4 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - wzór umowy
Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Druk ZP-1