Szczecin: Wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul.Wawrzyniaka nr 7b - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 97930 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Treść ogłoszenia, specyfikacje, wzór umowy-pobierz