tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
July 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- pobierz

UMOWA Z WYKONAWCĄ-pobierz

Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 - wykaz osób 
Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Druk ZP-1

Pytania i odpowiedzi.